SH Pre-Test

Ett nytt gentest har kommit SH Pre-Test, testet är ett genombrott för bekämpningen av Histiocytärt Sarkom = den allvarligaste tumörformen för Berner Sennen. Histiocytärt Sarkom är tillsammans med andra tumörer den viktigaste orsaken till den korta levnadsåldern hos Berner Sennen. Strax under 7 år i genomsnitt.

 

Forskningen tyder på att en bekämpning av Histiocytärt Sarkom oxå minskar förekomsten av andra tumörer.

 

Avelsrådet i Svenska Sennenhundklubben (SShk) rekommenderar nu uppfödare och täckhundsägare att testa sina avelsdjur.

 

Vi på Fohlinans Kennel tycker det är självklart att följa avelsrådets rekommendationer, och  testar våra avelsdjur. Med stöd av SH Pre-test kan en sundare, friskare och mer långlivad Berner födas upp.

 

Nedan följer avelsrådets dokument om SH Pre-Test.

 

Vägledning för test av Berner Sennenhund i SH Pre-Test med

målet att minska förekomsten av tumörer

För några månader sedan meddelade forskarna Catherine André och Benoit

Hedan att den risktest för histiocytärt sarkom som de utvecklat efter nära 10 års

forskning nu är utvärderad och validerad. Flera tusen Berner Sennenhundar

från hela Europa har deltagit i utvärderingen, även hundar från Sverige i

samarbete med Tumörprojektet. Avelsrådet har flera gånger tidigare informerat

SShKs medlemmar om testen och rekommenderar att uppfödare och

täckhundsägare testar sina avelshundar. Det är sannolikt det viktigaste verktyg

som utvecklats för rasen med tanke på det stora sjukdomsproblem som tumörer

utgör. Berner Sennenhund har en mycket kort livslängd jämfört med andra

raser. Medelåldern för Berner är för närvarande strax under 7 år och

medianåldern är 5,6 år enligt Agrias Rasprofil. Rasen har även andra allvarliga

sjukdomar, t.ex. två ärftliga njursjukdomar, men tumörsjukdomarna är den

största orsaken till den korta livslängden. Med stöd av SH Pre-Testen (SH står

för

sarcome histiocytaire på franska) kan sundare, friskare, och mer långlivade

Berner födas upp. Det kommer att ta tid, men under en 10-årsperiod så är det

möjligt att vända trenden från allt yngre hundar som dör till en ökning av

livslängden i rasen.

Svaret kommer per post 4-6 veckor efter provet har mottagits.

Avelsrådet önskar alla lycka till med att testa sina avelsdjur.

Avelsrådet

 

Svenska Sennenhundklubbens valplista kan öppnas för

information om avelsdjuren är undersökta i den genetiska SH

Pre-Test i bekämpningen mot histiocytärt sarkom

Histiocytärt sarkom hos Berner Sennenhund är den allvarligaste tumörformen i

rasen. Den nya gentesten (SH Pre-Test) är fullt utvärderad och är det viktigaste

verktyget för uppfödning av friska och sunda Berner Sennenhundar.

Testen marknadsförs av företaget Antagene. Den första utvärderingen gjordes på

hundar från Frankrike som nu kompletterats med blodprover inskickade från

Tyskland, Belgien, Italien, Polen, Schweiz, Portugal, Spanien och Sverige.

Resultaten visar att av hundar med histiocytärt sarkom så hamnar 8,5% i grupp

A, 35,6% i grupp B och 55,9% i grupp C. Av friska hundar 9 år och äldre hamnar

32,7% i grupp A, 50% i grupp B och 17,3% i grupp C. Resultaten stämmer väl

överens med den första utvärderingen på ca 1000 franska Berner. Resultaten av

testen på de svenska hundarna är att av de fyra hundarna med sjukdomen

hamnade 1 i grupp B och 3 i grupp C. Kontrollerna fördelades på 3 stycken i

grupp A, 5 stycken i grupp B och 2 stycken i grupp C. Testen ger inte ett svar ja

eller nej att hunden får sarkom utan

risken för att hunden skall få sarkom.

Eftersom testen ger en bedömning av risken att få sarkom så har ett index

beräknats som innebär att hundar i grupp A kan få sarkom men har

4 gångers

chans att inte få sarkom

. Hundar i grupp B har lika chans att bli friska eller

få sarkom som i normalpopulationen. Hundar i grupp C har

4 gånger högre

risk att få sarkom

. Forskarna, som utvecklat testen, rekommenderar att

 

hundar i grupp C inte skall paras med varandra. En hund i grupp C, som har

andra för rasen viktiga egenskaper, kan paras med en hund i grupp A eller B.

Det är viktigt att framhålla att en hund i grupp A kan få histiocytärt sarkom,

men risken är mindre än för den hund som hamnar i grupp C.

Avelsrådet har stora förhoppningar att ägare av hundar som skall användas eller

används i avel sänder blodprov för testning till Antagene. Antagenes hemsida är

www.antagene.com

. Om man inte kan franska så finns det en engelsk version.

Kontakt kan tas via mail eller telefon med det franska laboratoriet. Information

 

om testen kan fås på

http://www.antagene.com/en/commander/histiocyticsarcoma-

pre-test

. Kostnaden för en test är 105 euro. Avelsrådet har skrivit en

vägledning för beställning av SH Pre-Test, som finns på SShKs hemsida.

 

Testen är ett genombrott för bekämpningen av histiocytärt sarkom, som

 

tillsammans med andra tumörer är den viktigaste orsaken till den korta

 

levnadsåldern hos Berner, strax under 7 år i genomsnitt. I flera europeiska

 

länder dör ca 60% av hundarna på grund av tumörer. Ca 25% av alla tumörer är

 

histiocytärt sarkom. Den forskning som utförs av Catherine Andrés grupp i

 

Rennes tyder på att en bekämpning av histiocytärt sarkom också minskar

 

förekomsten av andra tumörer.

 

Avelsrådet tycker det är mycket glädjande att flera uppfödare testar sina

 

avelsdjur som underlag för en strategi att minska förekomsten av tumörer i sitt

 

avelsmaterial.

 

Avelsrådet önskar öppna för möjligheten att på valplistan lägga in om

 

avelsdjuren är testade för histiocytärt sarkom med SH Pre-Test. Avelsrådet

 

behöver en kopia på testresultatet eller annat bevis på att hunden är testad. På

 

valplistan kommer inte resultatet att skrivas ut. Bredvid kullen skrivs ett

ja om

den ena eller båda föräldrarna är testade. I vilken riskgrupp A, B eller C

avelsdjuren hamnar i får uppfödaren själv informera valpköparen om. På kullar

som inte har lämnat information om utförd SH Pre-Test lämnas fältet tomt.

 

Det har utvecklats ytterligare tester för histiocytärt sarkom, som kommer att

marknadsföras för Berner Sennenhund av andra företag. Avelsrådet godkänner

för närvarande endast SH Pre-Test hos företaget Antagene, då andra tester ännu

inte är utvärderade.

 

Avelsrådet önskar efterhöra avelsregionernas och medlemmars i SShK

synpunkter på ovanstående förslag. Synpunkter lämnas till Berndt Klingeborn,

klingeborn@tele2.se

senast den 1 februari 2015.

Avelsrådet

Senaste kommentarer

19.04 | 09:01

Hej! Vi är en familj. Som har hundvana. Har nära till massa skogspromenaderOch jätte intresserade av valp. Hur ser de ut för er.

...
18.03 | 12:13

Älskade Arrak, han är så söt och go. Nu är han 9 månader och betydligt större. Älskar att leka och busa med andra hundar bl.a. grannens tik.

...
20.11 | 23:44

Hej!
Jag är intresserad av en tik om det blir några bebisar framöver.
Är uppvuxen med tjänstehundar och har haft schäfer innan. Vi bor i hus lite på landet.

...
22.10 | 15:41

Hej!

Vi är en kattvan familj som vill köpa en exotic. Finns planer för kommande kullar?

Hälsningar Jill Holm.

...
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS